ਸਪੋਰੋ ਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਸੁਮੀਕਾਵਾ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ is a ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਿਨਾਮੀ ਵਾਰਡ, ਸਪੋਰੋ, ਹੋਕਾਈਡੋ 005-0004. ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ 43518 atms ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ. ਦਾ ਪਤਾ ਸਪੋਰੋ ਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਸੁਮੀਕਾਵਾ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ 2-chōme-4 Sumikawa 4 Jō, Minami Ward, Sapporo, Hokkaido 005-0004, Japan. ਸਪੋਰੋ ਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਸੁਮੀਕਾਵਾ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 53 ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ Japan-Places.com. ਸਪੋਰੋ ਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਸੁਮੀਕਾਵਾ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 3.5 (5 ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ) ਨਾਲ 150 ਵੈਬ ਤੇ ਸਮੀਖਿਅਕ.

ਸਪੋਰੋ ਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਸੁਮੀਕਾਵਾ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਸ ਪਾਸ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਹਨ -

ਸੁਮਿਓਸ਼ੀ ਘੜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ (ਵਾਚ ਸਟੋਰ) 2 ਚੋਮੇ-2-6 ਸੁਮੀਕਾਵਾ 4 ਜੋ, ਮਿਨਾਮੀ ਵਾਰਡ, ਸਪੋਰੋ, ਹੋਕਾਈਡੋ 005-0004, ਜਾਪਾਨ (ਲਗਭਗ. 159 meters)
ਬਰੁਕਵਿਲ (ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ) 2 ਚੋਮੇ-5-7 ਸੁਮੀਕਾਵਾ 3 ਜੋ, ਮਿਨਾਮੀ ਵਾਰਡ, ਸਪੋਰੋ, ਹੋਕਾਈਡੋ 005-0003, ਜਾਪਾਨ (ਲਗਭਗ. 240 meters)
ਵੋਕ ਪੱਬ ਅਤੇ ਬਾਰ (ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ) 2 ਚੋਮੇ-6-22 ਸੁਮੀਕਾਵਾ 4 ਜੋ, ਮਿਨਾਮੀ ਵਾਰਡ, ਸਪੋਰੋ, ਹੋਕਾਈਡੋ 005-0004, ਜਾਪਾਨ (ਲਗਭਗ. 170 meters)
POLA INC. Hokkaido Area Acty Sumikawa Sales Office (ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਟੋਰ) 1 ਚੋਮ-10-12 ਸੁਮੀਕਾਵਾ 4 ਜੋ, ਮਿਨਾਮੀ ਵਾਰਡ, ਸਪੋਰੋ, ਹੋਕਾਈਡੋ 005-0004, ਜਾਪਾਨ (ਲਗਭਗ. 191 meters)
ਅਸੁਫੁਰ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ) 3 ਚੋਮੇ -3-3 ਸੁਮੀਕਾਵਾ 3 ਜੋ, ਮਿਨਾਮੀ ਵਾਰਡ, ਸਪੋਰੋ, ਹੋਕਾਇਡੋ 005-0003, ਜਪਾਨ (ਲਗਭਗ. 317 meters)
ਬਾਰ ਕੋਨੋ (ਬਾਰ) 2 ਚੋਮੇ-10-19 ਸੁਮਿਕਵਾ 4 ਜੋ, ਮਿਨਾਮੀ ਵਾਰਡ, ਸਪੋਰੋ, ਹੋਕਾਇਡੋ 005-0004, ਜਪਾਨ (ਲਗਭਗ. 256 meters)
(ਬਾਰ) (ਲਗਭਗ. 247 meters)
(ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ) (ਲਗਭਗ. 291 meters)
ਸੁਮੀਕਾਵਾ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ (ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸਕੂਲ) 3 ਚੋਮੇ -3-11 ਸੁਮਿਕਵਾ 3 ਜੋ, ਮਿਨਾਮੀ ਵਾਰਡ, ਸਪੋਰੋ, ਹੋਕਾਇਡੋ 005-0003, ਜਪਾਨ (ਲਗਭਗ. 338 meters)
(ਏਟੀਐਮ) (ਲਗਭਗ. 141 meters)

ਸਪੋਰੋ ਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਸੁਮੀਕਾਵਾ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੋਰੋ ਯੋਗਾ ਸਟੂਡੀਓ ਫਿਓਰਾ, FA ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ, ਅਰਥ ਸਪੋਰਟ ਸਪੋਰੋ ਮਿਨਾਮੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੇਅ, ਅਰਥ ਸਪੋਰਟ ਸਪੋਰੋ ਮਿਨਾਮੀ ਡੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ, , , ਵੱਡੀ ਤਰਲ, ਟੀਬੀਬੀ ਕਾਹਿਰਾ ਕੇਂਦਰ, ਵਾਟਾਨਾਬੇਮਾਚਿਕੋਪਿਆਨੋ ਸਕੂਲ, ਸ਼ਿਨਸੀ ਸੰਗਯੋ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ, , ਰੋਮਾਂਤੇਈ, CutHouseYou, , , , , ㈲ ਪ੍ਰੋਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ

ਲਗਭਗ 200 ਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਇਕ ਹੋਰ ਏਟੀਐਮ ਹੈ -

ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ

ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਸਪੋਰੋ ਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਸੁਮੀਕਾਵਾ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੋਨੋ ਲਗਭਗ ਹੈ 256 meters.
ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਸਪੋਰੋ ਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਸੁਮੀਕਾਵਾ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਤੇਈ ਲਗਭਗ ਹੈ 189 meters.
ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਸਪੋਰੋ ਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਸੁਮੀਕਾਵਾ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਤੋ ਯੁਗਾਸ਼ਿਤੇਨ ਲਗਭਗ ਹੈ 919 meters.
ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਸਪੋਰੋ ਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਸੁਮੀਕਾਵਾ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਕ ਹਾਊਸ ਸਟੈਲਾ ਮਾਰਿਸ ਲਗਭਗ ਹੈ 464 meters.

ਰੇਟਿੰਗ

3.5/5

ਸੰਪਰਕ

ਪਤਾ

2-chōme-4 Sumikawa 4 Jō, Minami Ward, Sapporo, Hokkaido 005-0004, Japan

ਟਿਕਾਣਾ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ:

ਸਪੋਰੋ ਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਸੁਮੀਕਾਵਾ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?

ਸਪੋਰੋ ਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਸੁਮੀਕਾਵਾ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ 3.5 5 ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਰੇਟਿੰਗ

ਸਪੋਰੋ ਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਸੁਮੀਕਾਵਾ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ

ਸਪੋਰੋ ਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਸੁਮੀਕਾਵਾ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 2-chōme-4 Sumikawa 4 Jō, Minami Ward, Sapporo, Hokkaido 005-0004, Japan.

ਸਪੋਰੋ ਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਸੁਮੀਕਾਵਾ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ?

ਸਪੋਰੋ ਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਸੁਮੀਕਾਵਾ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਨਾਮੀ ਵਾਰਡ, ਸਪੋਰੋ, ਹੋਕਾਈਡੋ 005-0004 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ.

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਪੋਰੋ ਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਸੁਮੀਕਾਵਾ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ?

ਸਪੋਰੋ ਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਸੁਮੀਕਾਵਾ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ Japan

ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਿੰਨਕੋਡ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰੋ ਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਸੁਮੀਕਾਵਾ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ located?

ਦਾ ਪਿੰਨਕੋਡ ਮਿਨਾਮੀ ਵਾਰਡ, ਸਪੋਰੋ, ਹੋਕਾਈਡੋ 005-0004 ਹੈ 005-0004

ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਿਖੋ

ਲੋਕ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ