ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

Japan-Places.com ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ!

ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ https://pa.japan-places.com ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ Japan-Places.com ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ.

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ. Japan-Places.com ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ.

ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਬੇਦਾਅਵਾ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: "ਕਲਾਇੰਟ", "ਤੁਸੀਂ" ਅਤੇ "ਤੁਹਾਡਾ" ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. "ਕੰਪਨੀ", "ਅਸੀਂ", "ਅਸੀਂ", "ਸਾਡੀ" ਅਤੇ "ਅਸੀਂ", ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. "ਪਾਰਟੀ", "ਪਾਰਟੀਆਂ", ਜਾਂ "ਅਸੀਂ", ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ mannerੁਕਵੇਂ inੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ. ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ. ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਇਕਵਚਨ, ਬਹੁਵਚਨ, ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਹ/ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਦਲਾ -ਬਦਲੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਉਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ.

ਕੂਕੀਜ਼

ਅਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Japan-Places.com ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ Japan-Places.com ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ.

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਫੇਰੀ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਐਫੀਲੀਏਟ/ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਲਾਇਸੈਂਸ

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, Japan-Places.com ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ https://pa.japan-places.com 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ. ਸਾਰੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ https://pa.japan-places.com ਤੋਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ:

 • Japan-Places.com ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ
 • Japan-Places.com ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਚੋ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਓ ਜਾਂ ਉਪ-ਲਾਇਸੈਂਸ
 • Japan-Places.com ਤੋਂ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰੋ
 • Japan-Places.com ਤੋਂ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡੋ
 • ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਵਿੱਚ NOFOLLOW ਗੁਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਕਰੋ.
 • ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੌਟਲਿੰਕ ਕਰੋ.

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ.

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. Japan-Places.com ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ, ਸੰਪਾਦਿਤ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਟਿੱਪਣੀਆਂ Japan-Places.com, ਇਸਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ. ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ, Japan-Places.com ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ.

Japan-Places.com ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ:

 • ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਨ;
 • ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਪੇਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;
 • ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਣਹਾਨੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਸਮਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ
 • ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕਸਟਮ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.
 • ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ Japan-Places.com ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਿਵੇਕਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ, ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਸਾਡੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਿੰਗ

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ
 • ਖੋਜ ਇੰਜਣ
 • ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਗਠਨ
 • ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿਤਰਕ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
 • ਸਿਸਟਮ-ਵਿਆਪਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.
 • ਸਿਸਟਮ-ਵਿਆਪਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.

ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਪੇਜ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿੰਕ: ()) ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; (ਅ) ਲਿੰਕਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ; ਅਤੇ (c) ਲਿੰਕਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿੰਕ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 • ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ
 • dot.com ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਈਟਾਂ
 • ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੂਹ
 • ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿਤਰਕ
 • ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੋਰਟਲ
 • ਲੇਖਾਕਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮਾਂ, ਅਤੇ
 • ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ.

ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ: ()) ਇਹ ਲਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ; (ਅ) ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ; (c) ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਦੀ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭ Japan-Places.com ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ (d) ਲਿੰਕ ਆਮ ਸਰੋਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿੰਕ: ()) ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; (ਅ) ਲਿੰਕਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ; ਅਤੇ (c) ਲਿੰਕਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Japan-Places.com ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਯੂਆਰਐਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਆਰਐਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਆਰਐਲਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਲਿੰਕ. ਜਵਾਬ ਲਈ 2-3 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ.

ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
 • ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ
 • ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
 • ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਣਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਲਿੰਕਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੈ.
 • ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ Japan-Places.com ਦੇ ਲੋਗੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.

iFrames

ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੈਬਪੇਜਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਦਿੱਖ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ.

ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਦਨਾਮ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਿੰਕ ਹਟਾ ਦਿਓ. ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ.

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ.

ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ; ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਬੇਦਾਅਵਾ

ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ, ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਬੇਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ:

 • ਮੌਤ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੱਟ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ;
 • ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱੋ
 • ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰੋ ਜਿਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜਾਂ
 • ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱੋ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ.

ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨਾਹੀਆਂ: (a) ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ; ਅਤੇ (ਅ) ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿ .ਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ.